_ _ _
De consument grijpt de macht.
Digitalisering zet business modellen
op zijn kop. Wat is de rol van het
merk in een snel veranderende context?